De Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Noloc-leden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39086404, zijn van toepassing op en maken deel uit van door ons afgesloten overeenkomsten.

De algemene voorwaarden worden bijgesloten bij de offerte en zijn ook via onderstaande link te raadplegen:

Algemene voorwaarden Noloc