Kosten, subsidies en andere regelingen

Wie betaalt de kosten voor loopbaancoaching?

De kosten voor loopbaancoaching en andere coachdoelen kunnen flink oplopen. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Ik neem je graag mee in de regelingen die ik tegenkom. Deze pagina vul ik dan ook regelmatig aan met nieuwe regelingen en ander nieuws over de financiering van coaching. Heb je een tip voor me, ken je een Nederlandse regeling die nog niet op deze pagina staat? Mail je me deze dan? Alvast dank!

Geef hier je tips door

Handig om te weten

Alle regelingen die hieronder beschreven staan stellen eisen aan de loopbaancoach.
Met mijn CMI certificering en Noloc erkenning mag ik alle regelingen uitvoeren.

CMI beeldmerk certificering Esther Roelofs Noloc beeldmerk erkenning register loopbaanprofessional Esther Roelofs

DNV-GL Persoonscertificaat Beeldmerk CMI Esther Roelofs

NIEUWSBERICHTEN

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. Download de volledige ‘menukaart’ , samengesteld door de overheid, voor deze activiteiten.

Je kunt bij mij terecht voor de 2e activiteit op de menukaart; de Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Waarom?
Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie.

Wat?
Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.

Je kunt de adviseur zelf kiezen.

Volg de ontwikkelingen van deze nieuwe regeling en lees alle informatie op de site van de Rijksoverheid.

Lees meer

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshovenvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

Volg de ontwikkelingen van het nieuwe STAP-budget en lees het volledige nieuwsbericht op de site van de Rijksoverheid.

Lees meer

SUBSIDIES EN ANDERE REGELINGEN

Meer tips

  • Bij veel organisaties ‘spaar’ je in enkele jaren een persoonlijk budget bij elkaar, voor persoonlijke ontwikkeling (scholing, coaching e.d.)
    Loopbaancoaching is steeds vaker onderdeel in persoonlijke ontwikkelplannen. Vraag er eens naar bij P&O of je leidinggevende.
  • Sterk in je werk is er voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. En voor iedereen die in zorg en welzijn werkt, en nadenkt over een volgende stap in hun loopbaan; voor medewerkers die aan ‘het bed’ staan en voor de medewerkers in de ondersteunende diensten. In de zorg én in welzijn.
    Sterk in je werk, zorg voor jezelf biedt jou steun bij het zetten van de volgende stap in je werk. Samen met een ervaren loopbaan coach in zorg en welzijn kijk je naar je situatie. Jullie kijken samen naar waar je goed in bent en waar je kansen op werk liggen. En wat je daar voor nodig hebt. Zoals hulp bij het schrijven van een goed cv. Of hulp bij de keuze voor een beroepentest, een cursus of een opleiding. Aanmelding en meer informatie op de website van Sterk in je werk. 
  • Wil je niet afhankelijk zijn van subsidies en andere regelingen? Dan is het misschien een idee om maandelijks een klein bedrag te sparen voor opleiding en ontwikkeling.
  • Stopt je baan? Krijg je een transitievergoeding mee bij je vertrek? Een deel van dit bedrag kun je inzetten voor loopbaanbegeleiding. Over dat deel hoef je dan geen belasting te betalen.
  • De kosten voor een loopbaantraject zijn onder Scholingskosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze regeling wordt afgeschaft en vervangen door een Persoonlijk Ontwikkelbudget voor iedereen, het zgn. STAP-budget, maar is in ieder geval nog actueel in 2019. De actuele voorwaarden kun je opvragen bij de Belastingdienst.

Met deze regelingen op een rij heb je hopelijk zicht op jouw mogelijkheden om loopbaancoaching te financieren. Heb je aanvullende vragen, of wil je graag een afspraak met me maken? Stuur me dan een bericht of bel me.

Ik wil meer informatie