Esther Roelofs mail disclaimer2018-10-27T08:50:21+00:00

Esther Roelofs mail disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen?
Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee(s).
If the email was sent to you by mistake, would you please call us immediately?
In that case we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them to third parties, because the message can contain confidential information.