Testen geven inzicht in de mogelijkheden van medewerkers én teams

Testen

Is het altijd nodig om medewerkers te testen in coaching of training? Ik doe het in ieder geval niet standaard! Maar áls ik er voor kies, dan doe ik het wél graag goed! Niet alleen maar een vragenlijst invullen, een rapport overhandigen en klaar! Nee! Hoe dan wel?

 • Het begint met de uitleg waarom ik voor een bepaalde test kies.
 • Dan volgt een korte instructie hoe de test ingevuld moet worden.
 • De rapportage lees ik eerst zelf, voordat de medewerker deze leest. Ik onderzoek daarbij de consistentie; ik analyseer en leg verbanden. Dan bedenk ik vervolgstappen die passend zijn bij de uitkomsten en de resultaten die we willen behalen.
 • Daarna bespreek ik de test met de medewerker. Ik leg de methodiek uit en de medewerker gebruikt de uitslagen vooral als feedback, als spiegel:
  • Herken ik wat er staat?
  • Wat vind ik daarvan?
  • Wil ik het zo houden, verder ontwikkelen? Of wil ik misschien afscheid nemen van bepaald gedrag?

En dan ontstaan vaak aanvullende of nieuwe coachvragen. De nieuwe inzichten leiden tot de behoefte dingen anders te doen, nieuw gedrag dus. Maar hoe ga je dingen ineens anders doen, nadat je zoveel jaren een patroon volgt? Bewust nieuw gedrag ontwikkelen kost tijd, inzicht en doorzettingsvermogen. Begeleiding van een coach verbetert de resultaten. Zowel bij de individuele begeleiding als in teams.

Een test is één van de vele methodieken die ik toe pas. Veel trajecten worden succesvol afgerond, ook zónder de inzet van testen. In ieder traject weeg ik zorgvuldig af welke methodieken passend zijn bij de vraag en bij de klant. Welke test, methodiek of opdracht ik ook inzet, de combinatie met het coachgesprek is essentieel voor verhelderende inzichten en een blijvend resultaat.

Wanneer adviseer ik testen?

Met een test maak je een persoonlijk onderzoek concreet, waar dit met ‘eigen’ antwoorden en inzichten nog niet concreet genoeg is. Bijvoorbeeld bij loopbaan(her)oriëntatie. De test is dan een aanvulling. Een test kan ook helpen een beeld te vormen van het functioneren van een medewerker of een team. Bijvoorbeeld wanneer de communicatie en samenwerking te wensen overlaat. De uitslag verdient altijd één of meerdere gesprekken waardoor verdieping ontstaat. Aanvullende coaching of training zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en gedrag. Een test is dus één van de instrumenten/methodieken als onderdeel van verdere ontwikkeling!

Niet te laat

Stel, u hebt onlangs uw medewerkers laten testen, en u denkt bij het lezen van dit stuk ‘Zo is het inderdaad bij ons gegaan, de resultaten liggen op de plank, we doen er niets mee!’, schakel mij dan in. Samen pakken we de draad alsnog en inventariseren we:

 • Wat was uw doel?
 • Hoever bent u daarmee gekomen?
 • Wat ontbreekt nog?

Ik adviseer u graag over de stappen die we daarin samen kunnen zetten, zodat we alsnog uw doelen behalen. We doen geen dubbele dingen, we gebruiken gewoon de materialen die er al liggen en we gaan van daaruit verder. U hebt tenslotte al een flinke investering gedaan. Mocht er toch nog iets ontbreken, dan kunnen we altijd gebruik maken van de testen die ik tot mijn beschikking heb, via LDC Business of via persolog® Nederland (zie hieronder).

Betrouwbaarheid voorop!

Goede instrumenten! Breed inzetbaar! Betrouwbaarheid! Bruikbaar! Betaalbaar! Zo maar een aantal zaken die ik erg belangrijk vind. Deze heb ik gevonden bij twee aanbieders:

logo persolog nederlandpersolog® Nederland

Via persolog® Nederland werk ik met het persolog DISC Persoonlijkheidsmodel. Dit model is ontwikkeld door dr. John Geier en is sinds 1972 op de markt. John Geier vernieuwde zijn oorspronkelijke materiaal grondig en ontwikkelde nieuwe modellen voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling. persolog is de enige organisatie wereldwijd die met de nieuwste DISC-materialen van Geier werkt. Op dit moment is persolog gevestigd in 18 landen en groeit jaarlijks internationaal. Alle persolog® profielen hebben een psychologische achtergrond en zijn wetenschappelijk gevalideerd.
Waarom en in welke situaties ik graag met het DISC Persoonlijkheidsmodel van persolog® werk leest u hier.

Logo LDC Business testen Esther RoelofsLDC Business

Sinds 1990 ontwikkelt LDC instrumenten die richting geven aan het keuzeproces van werkenden, werkzoekenden, scholieren en studenten. Het is een actieve organisatie die de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt nauwgezet volgt. Jaarlijks worden nieuwe producten ontwikkeld, in samenwerking met bekende partners, waaronder TNO, Ixly en verschillende universiteiten.

Gevalideerde testen en een up to date database! Als gecertificeerd trainer bij LDC Business heb ik toegang tot TrjcT. In dit online platform komen de volgende testen en data samen:

 • Beroepen- en Opleidingendatabase met vacatures
 • Beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten, interesse- en competentietesten en meer
  • Nul- en eindmeting (een verschilanalyse)
  • De Wereld van Werk
  • Spiegelbeeld Menstype, Interesses en Competenties (feedback vragenlijsten)
  • WSI – Werkstress indicator
  • LINC – LDC interesse en competentie vragenlijst (2 niveaus, ook in het Engels)
  • FIV – foto interesse vragenlijst
  • FIT – arbeidsmogelijkheden in beeld
  • QBF – Quick Big Five (ook in het Engels)
  • Competentiespel
  • Taaltest Begrijpend Lezen
  • VCG – Verminderd cultuurgevoelig testprogramma
  • Het leerbaarheidsonderzoek (bestaat uit ACT, CW I en WPV I)
  • ACT – Capaciteitenonderzoek
  • CW I – Carrièrewaarden vragenlijst
  • WPV I – Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst
  • Ondernemerstest voor starter of zzp’er
  • Loopbaanwaarden
  • Werkervaring
  • NIEUW! AMK – Arbeidsmarktkansen –

Korte beschrijvingen van bovenstaande testen en instrumenten leest u in deze bijlage van LDC Beschrijving van de testen en de database van LDC TrjcT.

Meer uitgebreide informatie over de testen en LDC Business is te vinden via https://www.ldc.nl/beroependatabase-loopbaantest-studiekeuzetest.

Bent u geïnteresseerd in een of meerdere testen voor uw medewerkers? Neemt u dan contact met mij op. U vertelt wat u wilt bereiken en ik adviseer u graag over een passende aanpak, mét of zónder testen.

Afspraak maken